top of page

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θωμάς

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Νόμιμη (υπό όρους) η τοποθέτηση καμερών στις εισόδους διαμερισμάτων, γραφείων, χώρων στάθμευσης, πολΜε την υπ’ αριθμ. 5/2017 γνωμοδότησή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφέρει ότι είναι νόμιμη - υπό περιορισμούς - η τοποθέτηση κάμερας εικόνας, ενώ παράλληλα καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους, χωρίς όμως να επιτρέπεται η καταγραφή ήχου, ούτε και η ανάρτηση του βιντεοσκοπημένου υλικού σε ιστοσελίδα ή η επίδειξή του σε τρίτα πρόσωπα .


Δείτε τις περιπτώσεις που σας ενδιαφέρουν, όταν η κάμερα πρόκειται να τοποθετηθεί :


1. Στους κοινόχρηστους χώρους.


Για την εγκατάσταση συστήματος καμερών σε συγκροτήματα κατοικιών ή γραφείων για την ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων και των προσώπων που κυκλοφορούν σε αυτούς μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του συγκροτήματος (π.χ. της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας).


Αν η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν προβλέπεται στον κανονισμό, απαιτείται συναπόφαση των δύο τρίτων των ενοίκων της πολυκατοικίας ή του κτηρίου που λαμβάνεται με πρωτοβουλία του διαχειριστή. Στην απόφαση πρέπει να ορίζονται οι χώροι που θα επιτηρούνται και τα φυσικά πρόσωπα που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη μονάδα ελέγχου του συστήματος. (π.χ. ο διαχειριστής της πολυκατοικίας).


Οι κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν επιτρέπεται να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ' ιδίαν διαμερίσματα, ενώ η μονάδα ελέγχου δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε διαμέρισμα, αλλά πρέπει να εγκαθίσταται σε κοινόχρηστο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση (π.χ. κοινόχρηστη αποθήκη), εκτός αν η επεξεργασία πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ασφαλείας (π.χ. εταιρεία ασφαλείας). Οι βιντεοκασέτες στην περίπτωση αυτή διατηρούνται το πολύ έως 48 ώρες.


2. Στην είσοδο διαμερίσματος.

Στο χώρο εισόδου ενός διαµερίσµατος το οποίο χρησιµοποιείται ως κατοικία ή ως επαγγελµατικός χώρος, η εγκατάσταση κάμερας εικόνας από μεμονωμένο ιδιοκτήτη πρέπει να περιορίζεται το πέδιο εµβέλειας της κάµερας στον απολύτως απαραίτητο χώρο µπροστά από την πόρτα εισόδου του διαµερίσµατος, ώστε να επιτηρείται αποκλειστικά και µόνο η πόρτα αυτή και ο εκάστοτε ευρισκόµενος µπροστά της, χωρίς να λαµβάνεται εικόνα από λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, όπως σκάλα ή ανελκυστήρα, ούτε από πόρτες ή χώρο εισόδου γειτονικών διαµερισµάτων (προς κάθε κατεύθυνση).


Σε περίπτωση που τοποθέτηση της κάμερας λόγω της χωροθέτησης των εισόδων των διαµερισµάτων και του ανελκυστήρα του ορόφου, αναγκαστικά έχει μεγαλύτερη εμβέλεια καταγραφής, τότε απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των 2/3 των ενοίκων του ορόφου.


Ρητά αναφέρει η Αρχή ότι απαγορεύεται από κάμερα η οποία είναι τοποθετημένη έξω από διαμέρισμα πολυκατοικίας να αναρτηθεί βίντεο σε ιστοσελίδα ή ακόμη και η επίδειξή του σε τρίτα πρόσωπα (εκτός διωκτικών αρχών ή δικαστηρίων), ενώ ο ένοικος του διαμερίσματος ο οποίος τοποθετεί κάμερα έχει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ,ενώ τα δεδοµένα που καταγράφονται θα διατηρούνται το πολύ έως δύο ημέρες. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η λήψη ή καταγραφή δεδοµένων ήχου, ενέργεια η οποία θεωρείται ως επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.


Εντός του διαμερίσματος το σημείο τοποθέτησης των καμερών, μπορεί να είναι οπουδήποτε απαγορεύεται όμως να λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο, όπως για παράδειγμα κάμερα στο μπαλκόνι η οποία λαμβάνει εικόνα από δρόμο ή πεζοδρόμιο, καθώς και από γειτονικά κτίρια (άρθρο 3 της οδηγίας 1/2011).


3. Σε οροφοδιαμερίσματα

Για τις περιπτώσεις οροφοδιαµερίσµατος, η Αρχή, στην υπ΄ αριθμ. 134/2015 απόφασή της, έχει κρίνει ότι η τοποθέτηση κάµερας στην πόρτα του διαµερίσµατος είναι νόµιµη, µε την προϋπόθεση ότι το πεδίο λήψης θα πρέπει να περιορίζεται στην επιτήρηση της πόρτας του διαμερίσματος, και να λαμβάνει τη λιγότερη δυνατή εικόνα από κοινόχρηστους χώρους, όπως σκάλα και ασανσέρ, καθώς με τον τρόπο αυτό, τα πρόσωπα που κατά κανόνα ενδέχεται να θίγονται από την επεξεργασία είναι αυτά που έχουν ως σκοπό την είσοδο στην οικία του ενοίκου του οροφοδιαμερίσματος.


4. Στους Χώρους στάθμευσης.

Η εγκατάσταση κάμερας από μεμονωμένο ιδιοκτήτη ή ένοικο σε κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας ή του κτηρίου για την επιτήρηση προσωπικού οχήματος, επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Να προβλέπεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας ή να υπάρχει συναπόφαση των ενοίκων.β) Να μην υπάρχει σύστημα βιντεοεπιτήρησης στους χώρους στάθμευσης εγκατεστημένο για λογαριασμό της πολυκατοικίας.γ) Η κάμερα να εστιάζει μόνο στο επιτηρούμενο όχημα.δ) Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή ένοικος να τοποθετήσει με δικά του έξοδα σχετική ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα σε εμφανές σημείο του χώρου στάθμευσης.


5. Για την επιτήρηση μαγαζιών και κτιρίων.

Κατά την επιτήρηση κτηρίων με σκοπό την ασφάλεια προσώπων και αγαθών (π.χ. προστασία της ιδιοκτησίας από φθορές), απαγορεύεται η λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς και πεζοδρόμια, καθώς ενυπάρχει ο κίνδυνος παρακολούθησης των περαστικών. Επίσης, απαγορεύεται η λήψη εικόνας από εισόδους κτιρίων, προθαλάμους τουαλετών, αποδυτήρια και λουτρά.Το υλικό από τις κάμερες μπορεί να φυλάσσεται μέχρι 15 ημέρες και μετά να καταστρέφεται, ενώ η μεταβίβαση δεδομένων επιτρέπεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου προσώπου. Η εγκατάσταση των καμερών πρέπει να γνωστοποιείται στην Αρχή, ενώ πρέπει να υπάρχουν πινακίδες σε εμφανές σημείο που να γνωστοποιούν στους πολίτες ότι πρόκειται να εισέλθουν σε χώρο που λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης.


Επισημαίνεται ότι το πρόσωπο που έχει τοποθετήσει την κάμερα θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας (για την εγκατάσταση αυτή και, επομένως, έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν. 2472/1997 και την οδηγία 1/2011 και την γνωμοδότηση 5/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), όπως υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης στην Αρχή, υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.


Τι μπορώ να κάνω όταν διαπιστώνω ή υποπτεύομαι παραβίαση της νομοθεσίας;

Χρειάζεται να απευθύνετε τα ερωτήματά σας ή/και τις αντιρρήσεις σας, κατ’ αρχήν προς αυτόν για λογαριασμό του οποίου έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί το σύστημα βιντεοεπιτήρησης είτε προφορικά, είτε με εξώδικη διαμαρτυρία. Εφόσον έχετε ασκήσει τα δικαιώματά σας στον «υπεύθυνο επεξεργασίας», μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή.


Επισημαίνεται ότι η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης για οικιακή χρήση (βλ. άρθρο 3 Οδηγίας 1/2011). Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις χρήσης συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για αποκλειστικά προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες, το πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι θίγεται από την επεξεργασία, µπορεί να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά του µε βάση τις γενικές διατάξεις του δικαίου για την προστασία της προσωπικότητας, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η εικόνα του ατόµου (βλ. ενδεικτικά άρθρα 5 παρ. 1 και 9Α Συντάγµατος, άρθρα 57, 59, 914 και 932 Αστικού Κώδικα, άρθρα 361-362 Ποινικού Κώδικα).


Για ερωτήματα και πληρέστερη ενημέρωση, αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της τοποθέτησης καμερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν την συγκεκριμένη περίπτωσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς (6977446423) για παροχή νομικών συμβουλών.Το άρθρο αυτό έχει αναρτηθεί στο blog της ιστοσελίδας του δικηγορικού γραφείου www.thomasoikonomou.com

 

Δημοφιλή άρθρα

Featured Posts

Πρόσφατα Άρθρα

(Recent Posts)

 Αρχείο Δημοσιεύσεων

(με βάση την ημερομηνία)

bottom of page