top of page

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θωμάς

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ : Σας κοινοποιήθηκε έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, κλήση ή κλητήριο θέσπισμα για δικαστήριο ;


Όλα ξεκινούν με την κοινοποίηση προς εσάς ενός εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ, με θέμα την «Διαπίστωση της ρευματοκλοπής στην παροχή με αριθμό….». 


Αυτό σημαίνει, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ στρέφεται εναντίον σας ΑΣΤΙΚΑ. Σας γνωστοποεί την πιθανολόγηση ή διαπίστωση ρευματοκλοπής και σας καλεί να πληρώσετε πρόστιμο για την αξία της κλαπείσας ηλεκτρικής ενέργειας και του διαχειριστικού κόστους, δηλαδή της αξίας του αντικατασταθέντος νέου μετρητή, καθώς και της εργασίας τοποθέτησής του. 

Το διοικητικό αυτό πρόστιμο υπολογίζεται για την περίοδο στην οποία εμφανίζεται αδικαιολόγητη μείωση της κατανάλωσης και επιβάλλεται με τη μορφή προσαύξησης στο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι κλεμμένες κιλοβατώρες θα χρεώνονται προς 255 ευρώ ανά μεγαβατώρα (προσαύξηση 70 % σε σχέση με το κανονικό τιμολόγιο) και 120 ευρώ (προσαύξηση 50 %) για τους δικαιούχους ΚΟΤ και όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Επιπλέον ο υπαίτιος θα χρεώνεται και με το διαχειριστικό κόστος, δηλαδή τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό της ρευματοκλοπής, που κυμαίνεται από 300 έως 750 ευρώ, ανάλογα με το είδος της παροχής. 

Η πληρωμή καθορίζεται σε μηνιαίες δόσεις (ανάλογα με την αξία της κλαπείσας ηλεκτρικής ενέργειας) και επιδιώκεται η τήρηση του δοσολόγιου, υπό την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Η διοικητική αυτή κύρωση αντιμετωπίζεται νομικά ως εξής : 

Α) Με την υποβολή ΕΝΣΤΑΣΗΣ στον ΔΕΔΔΗΕ, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών απο την κοινοποίηση της πράξης. Ωστόσο μέχρι την συζήτηση της ενστάσεως ή και σε περίπτωση απόρριψής της, καλείσθε να συμμορφωθείτε με την υποχρέωση καταβολής του συνόλου της απωλεσθείσας ηλεκτρικής ενέργειας με την πληρωμή δόσεων υπό την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Β) Με την άσκηση ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός απο την κοινοποίηση της πράξεως, προς αμφισβήτηση της καταλογιζόμενης στο πρόσωπό σας παράβασης, προκειμένου να αποφύγετε να συμμορφωθείτε με την υποχρέωση καταβολής του συνόλου της απωλεσθείσας ηλεκτρικής ενέργειας με την πληρωμή δόσεων υπό την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης. 


Παράλληλα όμως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει κινηθεί ήδη και ΠΟΙΝΙΚΑ. Έχει δηλαδή προβεί και στην υποβολή μήνυσης, που συνεπάγεται την κίνηση ποινικής δίωξης σε βάρος σας.

Η ποινική αυτή δίωξη συνεχίζει και δεν σταματά από την τυχόν ταυτόχρονη πληρωμή του προστίμου εκ μέρους σας, γιατί η πληρωμή αφορά την εκπλήρωση της αστικής σας υποχρέωσης και δεν ενδιαφέρει την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας, που εξετάζει αποκλειστικά την τέλεση ή μη, της παράνομης πράξης. 

Μετά την υποβολή της μηνύσεως εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ και την επεξεργασία της απο τον Εισαγγελέα, ο υπαίτιος λαμβάνει πλέον ένα έγγραφο με τίτλο «κλήση για ύποπτο», με το οποίο καλείται να παραστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, είτε στο Αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του, είτε στον Πταισματοδίκη. 

Η κλήση αφορά την εκ μέρους του παροχή «εξηγήσεων» (πριν την απόδοση της κατηγορίας της ρευματοκλοπής), οι οποίες «εξηγήσεις» μπορεί να είναι είτε προφορικές, είτε έγγραφες. 

Επισημαίνεται, ότι σε αυτό το πρώιμο στάδιο θα ήταν καλό να εκπροσωπηθείτε απο δικηγόρο, προκειμένου, αφενός μεν να αποφύγετε να βρεθείτε στην δυσάρεστη θέση της μετάβασης και παραμονής στο αστυνομικό τμήμα ή στο Πταισματοδικείο, αφετέρου δε ο δικηγόρος (ως γνώστης του αντικειμένου), θα 

συντάξει ένα πλήρες νομικό κείμενο εγγράφων εξηγήσεων, με νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, συνοδευόμενο απο αποδεικτικά έγγραφα, που εκ των πραγμάτων εσείς δεν θα μπορέσετε να διαχειριστείτε με επάρκεια κατά την διάρκεια της προφορικής διαδικασίας και υπό την πίεση του χρόνου ή της συναισθηματικής φόρτισης. 

Αν οι «εξηγήσεις» του ύποπτου δεν κριθούν απο τον Εισαγγελέα επαρκείς, τότε αποδίδεται στον ύποπτο η κατηγορία της τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής και καλείται πάλι εκ νέου για την υποβολή πλέον «απολογητικού υπομνήματος», αφού είναι πλέον χαρακτηρισμένος ως κατηγορούμενος. 

Στο στάδιο αυτό είναι κρίσιμης σημασίας να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο, διότι πλέον όλοι οι ισχυρισμοί σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος σας στο δικαστήριο. 

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας, που ονομάζεται προανάκριση, σας  κοινοποιείται το κλητήριο θέσπισμα, με το οποίο σας γνωστοποιείται και η ημερομηνία εκδίκασης της ποινικής κατηγορίας για την τέλεση του αδικήματος της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε ενώπιον του Μονομελούς, είτε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του τόπου κατοικίας σας.

Συμπερασματικά και με βάση την εμπειρία του δικηγορικού μας γραφείου που ειδικεύεται στα θέματα ρευματοκλοπής, είναι καθοριστικής σημασίας η λήψη νομικών συμβουλών από ειδικευμένο δικηγόρο, ήδη από την πρώτη στιγμή της κοινοποίησης του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ περί διαπίστωσης της ρευματοκλοπής, προκειμένου να ενημερωθείτε τόσο περί της αστικής, όσο και επί της ποινικής διαδικασίας, των πραγματικών συνεπειών και νομικών κινδύνων, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης στα πλαίσια της δικής σας υπόθεσης.

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι οι τρόποι αντιμετώπισης της κατηγορίας και η υπερασπιστική γραμμή, ποικίλλουν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης και σε συνδυασμό με τις εκάστοτε επιλογές του εντολέα και επηρεάζουν ή ακόμα και καθορίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης της αστικής υπόθεσης.

Ως εκ τούτου, μόλις λάβετε το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, είναι καθοριστικής σημασίας να απευθυνθείτε άμεσα στο γραφείο μας, προκειμένου να καθορίσουμε από κοινού την υπερασπιστική σας γραμμή, να απαντήσουμε σε εύλογα ερωτήματα και απορίες σας και μόλις κληθείτε στο αστυνομικό τμήμα ή στο Πταισματοδικείο, τότε να υποβάλλετε αποκλειστικά και μόνον εγγράφως (και όχι προφορικώς) «Έγγραφες Εξηγήσεις» ή «Απολογητικό Υπόμνημα», κάνοντας χρήση της δυνατότητας που σας παρέχει ο νόμος, προκειμένου να αποφύγετε την ψυχοφθόρα και νομιμά επικίνδυνη διαδικασία της προφορικής εξέτασης και την παροχή απαντήσεων επί απρόσμενων ερωτημάτων εκ μέρους της Αστυνομίας ή του Πταισματοδίκη, δεδομένου ότι σε πλείστες περιπτώσεις, αναζητείται η σύμπραξη συνεργών ή ονόματα τεχνικών, στους οποίους ανετέθη και επ’ αμοιβή προέβησαν για λογαριασμό του χρήστη σε παραβίαση της μετρητικής διάταξης, περιπτώσεις που επιβαρύνουν την θέση του χρήστη της παροχής, επαυξάνουν τις κατηγορίες και περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές της υπερασπιστικής γραμμής.

Αν λοιπόν αντιμετωπίζετε ποινική δίωξη από μήνυση του ΔΕΔΔΗΕ ή διοικητικό πρόστιμο για ρευματοκλοπή και κινδυνεύετε με διακοπή ηλεκτροδότησης, το δικηγορικό μας γραφείο μπορεί να σας παράσχει ενημέρωση, πλήρη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση για το καλύτερο αποτέλεσμα και αίσια έκβαση της υποθέσεώς σας. 

Επικοινωνείστε τηλεφωνικώς με το Δικηγορικό Γραφείο του ΘΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ στον τηλεφωνικό αριθμό κλήσης 6977446423 για καθορισμό ραντεβού και παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών στην υπόθεσή σας.

Παράλληλα, ενημερωθείτε για τους τομείς ειδίκευσής μας στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού μας γραφείου : www.thomasoikonomou.com

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.

 

Δημοφιλή άρθρα

Featured Posts

Πρόσφατα Άρθρα

(Recent Posts)

 Αρχείο Δημοσιεύσεων

(με βάση την ημερομηνία)

bottom of page