top of page

Το πλαίσιο

συνεργασίας

Το πλαίσιο συνεργασίας που ακολουθείται επί σειρά ετών είναι αυστηρά πελατο-κεντρικόΜε κέντρο τον πελάτη, προσεγγίζουμε με επιμέλεια την κάθε υπόθεση και αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο για την κατανόηση της ιδιαιτερότητάς της και των στόχων του πελάτη, σε κάθε στάδιο της νομικής διαδικασίας. 

 

Παρέχεται στον πελάτη του Δικηγορικού μας γραφείου, πλήρη ανάλυση όλων των νομικών θεμάτων και επιλογών του, όπως επίσης στενή συνεργασία μαζί του, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα κατανοήσει πλήρως, τόσο τις απλές, όσο και τις σύνθετες πλευρές της υποθέσεώς του, με πρακτικές συμβουλές και ρεαλιστική αξιολόγηση των επιλογών του, των χρεώσεων και των πιθανών αποτελεσμάτων της υποθέσεώς του, παρέχοντας προσωπική εξυπηρέτηση και τηλεφωνική προσβασιμότητα.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί με τους πελάτες μας, οι οποίοι μας προτιμούν διαχρονικά για τον χειρισμό των νομικών τους υποθέσεων, καθώς εστιάζουμε με επιμέλεια στη νομική στρατηγική για την επίλυση δύσκολων νομικών υποθέσεων, εκπροσωπώντας ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Οι πελατειακοί αυτοί δεσμοί δημιουργούνται και διατηρούνται, τόσο λόγω των νομικών γνώσεων και της εμπειρίας μας, όσο της ειλικρίνειας και της εντιμότητάς μας στην διαπροσωπική προσέγγιση των πελατών μας και την διαχείριση των υποθέσεών τους. Οι ηθικές αξίες και αρχές που ακολουθούνται, δημιουργούν στους πελάτες μας, ένα αίσθημα οικειότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης

Πολιτική γραφείου

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Η επικοινωνία με το Δικηγορικό μας γραφείο πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού. Τα ραντεβού διεξάγονται προσωπικά με τον - επικεφαλής του γραφείου - Δικηγόρο Θωμά Οικονόμου.
 
Το γραφείο μας φημίζεται για την άμεση εξυπηρέτηση των εντολέων μας και την οργανωτική και υπεύθυνη διαχείριση των υποθέσεών τους. Φαινόμενα όπως “Δεν βρίσκω το δικηγόρο μου" ή "Δεν απαντά στα τηλέφωνα” δεν υπάρχουν στο γραφείο μας, αρκεί η επικοινωνία να μην καταστεί καταχρηστική, μειώνοντας το χρόνο επικοινωνίας των λοιπών πελατών μας.

Να σημειωθεί ότι με τη μελέτη της υπόθεσής σας και τη νομική συμβουλευτική που ακολουθεί δίνονται ρεαλιστικές διέξοδοι και λύσεις για κάθε νομικό ζήτημα. 
 

Τα ραντεβού πραγματοποιούνται, είτε δια ζώσης, είτε μέσω διαδικτύου με βιντεοκλήση.. Το ενημερωτικό ραντεβού χρεώνεται. Η παροχή νομικών συμβουλών συνιστά παροχή υπηρεσιών και είναι νόμιμα αμοιβόμενη με την έκδοση του νόμιμου φορολογικού παραστατικού. Η αμοιβή χρονοχρέωσης έως μία (1) ώρα για παροχή νομικών συμβουλών ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ (συν ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τον Ν. 4194/2013 και τα άρθρα 72 & 59 του "Κώδικα Δικηγόρων".  

 

Επίσης θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η παροχή νομικών συμβουλών δεν είναι κάτι απλό, αλλά προϋποθέτει εμπειρία και γνώση από την πλευρά του δικηγόρου. Μια σωστή νομική συμβουλή μπορεί να αποβεί σωτήρια για εσάς και την περιουσία σας, όπως και μία λανθασμένη νομική συμβουλή μπορεί να οδηγήσει στην ταλαιπωρία σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η πρώτη συνάντησή μας με τον πελάτη είναι καθοριστική για την κατανόηση του προβλήματος και την εξατομίκευσή του. Καταρχήν συγκεντρώνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που εξατομικεύουν την υπόθεση, τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται και συνεκτιμούμε όλες τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του πελάτη μας και την φιλοσοφία ή το όραμά του.

 

Συνεργαζόμενοι μαζί του θέτουμε τον στόχο προς επίτευξη και τον ενημερώνουμε γραπτώς για τον εκτιμώμενο απαιτούμενο χρόνο και το εκτιμώμενο απαιτούμενο κόστος, καθορίζοντας ταυτόχρονα τα επόμενα στρατηγικά μας βήματα.

 

Όσο πιο πολλά στοιχεία έχουμε διαθέσιμα στην πρώτη συνάντηση και όσο πιο σαφές είναι το αίτημά σας, δηλαδή το τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η προσέγγισή μας. Επομένως είναι χρήσιμο κατά την πρώτη συνάντηση να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα σε απλά φωτοτυπικά αντίγραφα, προκειμένου να έχουμε μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της υπόθεσης και εφόσον συνεργαστούμε να προβούμε άμεσα στην δημιουργία του σχετικού φακέλου δικογραφίας.  


Η καλή συνεννόηση και συνεργασία σας με έναν εξειδικευμένο και έμπειρο δικηγόρο, που θα ασχοληθεί υπεύθυνα και διεξοδικά με την υπόθεσή σας, αυξάνει εξαιρετικά τις πιθανότητες για την επιτυχή έκβασή της. 
 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Όσον αφορά στην τιμολόγηση των νομικών υπηρεσιών πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η αμοιβή ενός επαγγελματία είναι ανάλογη της εμπειρίας του, των γνώσεών του, της επιστημονικής του κατάρτισης, των ικανοτήτων του, της ποιότητας της εργασίας του, της προσοχής και του χρόνου που θα αφιερώσει σε κάθε εντολέα του, καθώς και των προηγουμένων επιτυχημένων υποθέσεων που έχει χειριστεί στην έως τώρα πορεία του.

Το γραφείο μας με εμπειρία είκοσι επτά (27) και πλέον ετών, είναι εξειδικευμένο στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου και εν γένει των Αστικών και Ποινικών υποθέσεων. Οι αμοιβές μας είναι ανάλογες της εξειδίκευσης και της πολύχρονης εμπειρίας μας και δεν είναι οι χαμηλότερες στην ελεύθερη αγορά. Για πολίτες με χαμηλό εισόδημα υπάρχει η διαδικασία της νομικής βοήθειας με ορισμό από το δικαστήριο δωρεάν δικηγόρου από ειδικό κατάλογο.

Τέλος, το καλύτερο για την εξέλιξη της υπόθεσής σας είναι να συνεργαστείτε με έναν δικηγόρο που θα έχετε μαζί του μια σωστή συνεργασία και μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού

bottom of page