top of page

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θωμάς

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ : Αντιμετώπιση προστίμου ΔΕΔΔΗΕ και ποινικής κατηγορίας.

Όλα ξεκινούν με την κοινοποίηση ενός εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ, με θέμα την «Διαπίστωση της ρευματοκλοπής στην παροχή με αριθμό….».

Έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ για καταλογισμό προστίμου ρευματοκλοπής
Έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ για καταλογισμό προστίμου ρευματοκλοπής

Αυτό σημαίνει, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ στρέφεται εναντίον σας πρώτα ΑΣΤΙΚΑ και με το έγγραφο αυτό σας γνωστοποιεί την "πιθανολόγηση" ή την "διαπίστωση" ρευματοκλοπής και σας καλεί να πληρώσετε πρόστιμο για την αξία της κλαπείσας ηλεκτρικής ενέργειας και του διαχειριστικού κόστους, δηλαδή της αξίας του αντικατασταθέντος νέου μετρητή, καθώς και της εργασίας τοποθέτησής του.


Το πρόστιμο υπολογίζεται για την περίοδο στην οποία εμφανίζεται αδικαιολόγητη μείωση της κατανάλωσης και επιβάλλεται με τη μορφή προσαύξησης στο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον ο υπαίτιος χρεώνεται και με το διαχειριστικό κόστος, δηλαδή τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό της ρευματοκλοπής, πουκυμαίνεται από 300 έως 750 ευρώ, ανάλογα με το είδος της παροχής.

Η πληρωμή καθορίζεται σε μηνιαίες δόσεις (ανάλογα με την αξία της κλαπείσας ηλεκτρικής ενέργειας) καιεπιδιώκεται η τήρηση του δοσολόγιου, υπό την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης.


Το πρόστιμο αυτό αντιμετωπίζεται νομικά :

1. Με την υποβολή ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ απευθυνόμενες προς τον ΔΕΔΔΗΕ, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών απο την κοινοποίηση της πράξης. Ωστόσο μέχρι την συζήτηση των αντιρρήσεων  ή και σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψής της, καλείσθε να συμμορφωθείτε με την υποχρέωση καταβολής του συνόλου της απωλεσθείσας ηλεκτρικής ενέργειας με την πληρωμή δόσεων υπό την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης.

2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και προς αποφυγή διακοπής της ηλεκτροδότησης ή επανασύνδεσης της ρευματοδότησης, κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα.

Κλητήριο Θέσπισμα Εισαγγελίας με κατηγορία ρευματοκλοπής.
Κλητήριο Θέσπισμα Εισαγγελίας με κατηγορία ρευματοκλοπής.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Παράλληλα όμως με την κοινοποίηση του εγγράφου αυτού, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει κινηθεί και ΠΟΙΝΙΚΑ. Έχει δηλαδή προβεί και στην υποβολή ΜΗΝΥΣΗΣ, που συνεπάγεται την κίνηση ποινικής δίωξης σε βάρος σας.


Η ποινική αυτή δίωξη συνεχίζει και δεν σταματά από την τυχόν ταυτόχρονη πληρωμή του προστίμου εκ μέρους σας, γιατί η πληρωμή αφορά την εκπλήρωση της αστικής σας υποχρέωσης και δεν ενδιαφέρει την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας, που εξετάζει αποκλειστικά την τέλεση ή μη, της παράνομης πράξης.


Μετά την υποβολή της μηνύσεως εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ και την επεξεργασία της απο τον Εισαγγελέα, ουπαίτιος λαμβάνει πλέον ένα έγγραφο με τίτλο «κλήση για ύποπτο», με το οποίο καλείται να παραστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, είτε στο Αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του, είτε στον Πταισματοδίκη.


Η κλήση αφορά την εκ μέρους του παροχή «εξηγήσεων» (πριν την απόδοση της κατηγορίας τηςρευματοκλοπής), οι οποίες «εξηγήσεις» μπορεί να είναι είτε προφορικές, είτε έγγραφες.


Επισημαίνεται, ότι σε αυτό το πρώϊμο στάδιο θα ήταν καλό να εκπροσωπηθείτε απο δικηγόρο, προκειμένου,αφενός μεν να αποφύγετε να βρεθείτε στην δυσάρεστη θέση της μετάβασης και παραμονής στο αστυνομικό τμήμα ή στο Πταισματοδικείο, αφετέρου δε ο δικηγόρος (ως γνώστης του αντικειμένου), θα συντάξει ένα πλήρες νομικό κείμενο εγγράφων εξηγήσεων, με νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, συνοδευόμενο απο αποδεικτικά έγγραφα, που εκ των πραγμάτων εσείς δεν θα μπορέσετε να διαχειριστείτε με επάρκεια κατά την διάρκεια της προφορικής διαδικασίας και υπό την πίεση του χρόνου ή της συναισθηματικής φόρτισης.


Αν οι « έγγραφες εξηγήσεις» του ύποπτου δεν κριθούν απο τον Εισαγγελέα επαρκείς, τότε αποδίδεται στον ύποπτο η κατηγορία της τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής. Στο στάδιο αυτό είναι κρίσιμης σημασίας να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο, διότι πλέον όλοι οι ισχυρισμοί σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος σας στο δικαστήριο.


Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας, που ονομάζεται "προανάκριση", σας κοινοποιείται το κλητήριο θέσπισμα, με το οποίο σας γνωστοποιείται και η ημερομηνία εκδίκασης της ποινικής κατηγορίας για την τέλεση του αδικήματος της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε ενώπιον του Μονομελούς, είτε ενώπιον τουΤριμελούς Πλημμελειοδικείου του τόπου κατοικίας σας.


Συμπερασματικά και με βάση την εμπειρία του δικηγορικού μας γραφείου που ειδικεύεται στα θέματα ρευματοκλοπής, είναι καθοριστικής σημασίας η λήψη νομικών συμβουλών από ειδικευμένο δικηγόρο, ήδη από την πρώτη στιγμή της κοινοποίησης του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ περί διαπίστωσης της ρευματοκλοπής,προκειμένου να ενημερωθείτε τόσο περί της αστικής, όσο και επί της ποινικής διαδικασίας, των πραγματικών συνεπειών και νομικών κινδύνων, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης στα πλαίσια της δικής σας υπόθεσης.


Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι οι τρόποι αντιμετώπισης της κατηγορίας και η υπερασπιστική γραμμή, ποικίλλουν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης και σε συνδυασμό με τις εκάστοτε επιλογές του εντολέα και επηρεάζουν ή ακόμα και καθορίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης της αστικής υπόθεσης.


Ως εκ τούτου, μόλις λάβετε το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, είναι καθοριστικής σημασίας να απευθυνθείτε άμεσα στο γραφείο μας, προκειμένου να καθορίσουμε από κοινού την υπερασπιστική σας γραμμή, να απαντήσουμε σε εύλογα ερωτήματα και απορίες σας και μόλις κληθείτε στο αστυνομικό τμήμα ή στο Πταισματοδικείο, τότε να υποβάλλετε αποκλειστικά και μόνον εγγράφως (και όχι προφορικώς) «Έγγραφες Εξηγήσεις», κάνοντας χρήση της δυνατότητας που σας παρέχει ο νόμος, προκειμένου να αποφύγετε την ψυχοφθόρα και νομικά επικίνδυνη διαδικασία της προφορικής εξέτασης και την παροχή απαντήσεων επί απρόσμενων ερωτημάτων εκ μέρους της Αστυνομίας ή του Πταισματοδίκη, δεδομένου ότι σε πλείστες περιπτώσεις, αναζητείται η σύμπραξη συνεργών ή ονόματα τεχνικών, στους οποίους ανετέθη και επ’ αμοιβή προέβησαν για λογαριασμό του χρήστη σε παραβίαση της μετρητικής διάταξης, περιπτώσεις που επιβαρύνουν την θέση του χρήστη της παροχής, επαυξάνουν τις κατηγορίες και περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές της υπερασπιστικής γραμμής.


Αν λοιπόν αντιμετωπίζετε ποινική δίωξη μετά από μήνυση του ΔΕΔΔΗΕ ή πρόστιμο σε χρήμα για ρευματοκλοπή και κινδυνεύετε με διακοπή ηλεκτροδότησης, το δικηγορικό μας γραφείο μπορεί να σας παράσχει ενημέρωση, πλήρη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση για το καλύτερο αποτέλεσμα και αίσια έκβασητης υποθέσεώς σας.

Θωμάς Οικονόμου / Δικηγορικό Γραφείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Θωμάς Οικονόμου / Δικηγορικό Γραφείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με το Δικηγορικό Γραφείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ στον τηλεφωνικό αριθμό κλήσης 6977446423 & 2108101333 για καθορισμό ραντεβού και παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών στην υπόθεσή σας ή περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας για σχετικές αναφορές σε αυτό ή σε κάθε άλλο θέμα πουενδέχεται να σας ενδιαφέρει.


Tags : Ρευματοκλοπή ποινική κατηγορία προστιμο κλητήριο ΔΕΔ


Comments


 

Δημοφιλή άρθρα

Featured Posts

Πρόσφατα Άρθρα

(Recent Posts)

 Αρχείο Δημοσιεύσεων

(με βάση την ημερομηνία)

bottom of page